รายละเอียด
     
 
   หัวข้อ :    ไอพีสตาร์ ออสเตรเลียในเครือไทยคมซื้อหุ้นโอไรอ้อน
   วันที่ประกาศ :   31-8-2555
   วันที่เริ่มสัมมนา :   1-1-2443
   วันที่จบสัมมนา :   1-1-2443
   รายละเอียด :   

name of abortion pill in u

abortion pill usa legal read abortion pill

buy naltrexone

buy naltrexone

amoxicillin without insurance

amoxicillin prescription no insurance

buy abortion pill

buy cheap abortion pill click here

inderal

inderal dreampix.fr

nimotop

nimotop online

abortion pill cost

abortion pill cost cvs tourette-zentrum.de

prednisolon tabletta

prednisolon tabletta click

paroxetine eureka

paroxetine forum

domperidone 10mg

domperidone danger

prednisolon bivirkninger hud

prednisolon bivirkninger og alkohol mipnet.dk

นางศุภจี สุธรรมพันธ์ ประธานกรรมการบริการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม ไทยคม ผู้ให้บริการธุรกิจดาวเทียมสื่อสารประเทศไทย โดยบริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย) บริษัทย่อย ประกาศการเข้าซื้อหุ้นบริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จำกัด (โอไรอ้อน) ผู้ให้บริการสื่อสารดาวเทียมและโซลูชันแบบครบวงจร ซึ่งมีกลุ่มลูกค้า ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย รวมถึงหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ตามกลยุทธ์การนำธุรกิจดาวเทียมไทยรุกตลาดโลก

ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จำกัด เพื่อขยายการลงทุน และเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยการให้บริการสัญญาณดาวเทียมศักยภาพสูงจากดาวเทียมไอพีสตาร์ (ไทยคม-4) ที่มีความสามารถในการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ของประเทศออสเตรเลีย เพิ่มเติมไปจากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม และการให้บริการดาวเทียมสำหรับโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย (National Broadband Network : NBN) ซึ่งไอพีสตาร์ ออสเตรเลียถือเป็นผู้นำการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

นางศุภจี สุธรรมพันธ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม เปิดเผยว่า ด้วยศักยภาพของธุรกิจดาวเทียมไทย บริษัทฯ มีศักยภาพและมองเห็นถึงโอกาสทางการตลาดที่บริษัทไทยคมมีอยู่และได้พัฒนาเพื่อรองรับการรุกตลาดต่างประเทศ การเข้าซื้อหุ้นในโอไรอ้อนถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์การสร้างการเติบโตในแนวตั้ง (Vertical Growth) ซึ่งเป็นแนวทางที่จะสร้างให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว อีกทั้งยังช่วยให้ประเทศได้รับประโยชน์ในหลายประการ ทั้งในเรื่องการส่งออกบริการดาวเทียมซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ไทยไม่เป็นรองใคร และจะช่วยให้การนำเสนอการบริการลูกค้าแบบครบวงจร (End-To-End) ของไทยคมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

สำหรับโอไรอ้อน ถือเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการดาวเทียมในระดับพรีเมียม และมีโซลูชันที่สามารถมาเติมเต็มให้การนำเสนอสินค้าและบริการที่มีอยู่ของไทยคมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และที่สำคัญ การเข้าซื้อหุ้นในโอไรอ้อนในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการนำไอพีสตาร์ให้สามารถเข้าถึงและทำการตลาดในกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งนั่นเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของดาวเทียมไทยในเวทีโลกด้วย

ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าซื้อหุ้นในโอไรอ้อนในครั้งนี้จะทำให้ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย มีทีมงานที่มีองค์ความรู้และมีประสบการณ์สูง ทั้งในด้านวิศวกรรมและการพัฒนาโซลูชันที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากโอไรอ้อนนับว่ามีชื่อเสียงที่แข็งแกร่ง และมีความเป็นเลิศในการให้บริการลูกค้า และมีองค์ความรู้ทางเทคนิคขั้นสูง การเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้จึงถือเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ไอพีสตาร์ ออสเตรเลียสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองได้ตรงความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ทั้งลูกค้ากลุ่มปัจจุบัน และพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ รวมถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ ไอพีสตาร์ ออสเตรเลียเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จำกัด จากบริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ อินเวสเม้นท์ จำกัด และได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จำกัด โดยมีมูลค่าหุ้นชำระแล้วเท่ากับ 13,374,572 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

โอไรอ้อนก่อตั้งขึ้นในปี 2546 ถือเป็นผู้นำในการเสนอบริการด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมในประเทศออสเตรเลียและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ได้รับอนุญาตอย่างเต็มรูปแบบ ในการให้บริการระบบโทรศัพท์และการบริหารจัดการด้านข้อมูลให้แก่ลูกค้าในออสเตรเลีย ปาปัว นิวกินี และหมู่เกาะโซโลมอน ผ่านการให้บริการระบบการสื่อสารที่ตรงความต้องการของลูกค้า โดยขั้นพื้นฐานเริ่มจากการให้บริการผ่านจานรับส่งสัญญาณดาวเทียมขนาดเล็ก (Very Small Aperture Terminal : VSAT) ปัจจุบันโอไรอ้อนยังดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในเมืองเพิร์ท ทางตะวันตกของออสเตรเลีย

Related Link :
Thaicom
 

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9570000016625

   ประเภท :    สังคมดาวเทียม
   กลุ่ม :     ข่าวสาร
   รูป :