Product Detail
     
 
   รหัสสินค้า :    41
   ชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ :    LNBF C1xPlus
   ชื่อสินค้าภาษาไทย :    แอลเอ็นบีเอฟ ซีแบน 1 ขั้ว
   ประเภทสินค้า :   แอลเอ็นบีเอฟ
   รายละเอียดสินค้า :   

LNBF Dynasat C1xPlus 17K

  อุปกรณ์รับสัญญาณ สำหรับการรับชม 1 จุดรับชม ย่านความถี่ C-Band 

   รูปสินค้า :   
 
 
 
  สถิติการเข้าใช้หน้านี้ : 2756